54 برنامه بدنسازی برای افراد مبتدی و حرفه ای

می بایست بدانید که اشتباهات ورزشی و تغذیهای در مسیر تناسب اندام و رسیدن به اندام ایدهآل ممکن است شما را یکسری ماه عقب بیندازد یا حتی منجربه صدمات و زخم شود. همین سطح ی ارتقاء حجم بایستی تا حد پایانی پیش برود. این سیستم برعکس سیستم هرمی (Pyramid) است. یک سری فاکتورها به جهت پی بردن به این قضیه وجود دارد، این به این معنی که این‌که ممکن است حتی نیاز نباید شما به طور جدا هر 4 هفته یک بار برنامه را تغییر دهید، البته اگر به 4 هفته رسیدید و موارد زیر وجود داشت، پس وقت تغییر تحول رسیده! قابلذکر میباشد که از این گونه سیستم می توان برای تولید شوک در عصر رشد بهره برد. در حرکت بعدی میتوان نشر از جانب در 4 ست کلیدی 12 تکرار انجام داد. بهعنوان نمونه در حرکت پرس سینه، ست اولیه را اصلی وزنه 60 کیلوگرمی 10 تکرار اجرا میشود. تمرینات ترکیبی، تمریناتی میباشند که یکسری عضله را حساس نیز سرگرم میکنند. به جهت نمونه برنامه تمرینی که حرکاتی مثل ساق پا، جلو بازو و پشت بازو در آن، قبل از تمریناتی مثل اسکوات، پرس سینه و قایقی باشد، اصولی نیست. در این برنامه بدنسازی گهگاه فرد بر روی گونه خاصی از عضله‌ها یا عضله‌ها کوچکتر نظیر ساق دست و پا هم تمرکز میکند. بهطور نمونه برای تمرین عضله پا در آغاز حرکت جلو پا اصلی دستگاه را در 4 ست دارای 15 تکرار انجام داده و سپس به سراغ انجام حرکت اسکوات حساس هالتر از پشت میرویم. بهعنوان نمونه برای عضله سینه ابتدا حرکت پرس سینه را حساس وزنههای سنگین در 4 ست انجام میدهید. دارای خرید کردن برنامه بدنسازی و برنامه ارتقاء حجم و پس از طراحی، فعالیت ما مهم شما ادامه دارد. ست دوم دارای وزنه 70 کیلوگرمی و 10 تکرار انجام میدهید و تا انتها ستهای پیشنهادی در برنامه تمرینی به این روش ادامه میدهید. آن گاه از آن یک تمرین سبکتر ایزوله (تک مفصلی) دارای بالاترین تعداد تکرار انجام شود. اگر حساس اصول صحیح تمرین شناخت واجب را ندارید خوبتر می باشد بدون آگاهی به سراغ آن‌ها نروید؛ چرا که ممکن هست مهم انجام آن‌ها خطراتی شما را تهدید کند. 5 است. کلیدی این تفاوت که تعداد ستها باز نیز افزایش پیدا میکند و تعداد تکرارها ممکن میباشد تا 10 تکرار در هر ست باشد. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد برنامه بدنسازی جرم به جهت وزن 95 لطفا از وب سایت ما دیدن کنید.