CBT Center:مرکز مشاوره و روانشناسی شناخت و رفتار

برگزاری کارگاههای آموزشی و همایش ها: جهت ارتقا تراز بهداشت جاری دانشجویان و پیشگیری از آسیب های احتمالی، در حیطه های آیتم نیاز دانشجویان. کارگاه آموزشی «آموزش همیاران و اعتمادسازی» ویژه همیاران سالم روان دانشگاههای تراز استان خراسان جنوبی حیاتی درس دادن پزشک حمید مسعودی، استادیار مجموعه جامعهشناسی دانش کده بیرجند، به عملکرد مرکز مشاوره و توانمندسازی و منطبق اساسی طرح در دست گرفتن و کمتر آسیبهای اجتماعی، پنجشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت در سامانه اسکای روم برگزار گردید. 1)ارتقاء سطح علم و دیدگاه روان شناختی دانشجویان در راستا مسائل و مشکلات و نیازهای آنان. به عنوان مثال کسانی که در رابطه ها دربین شخصی خود حیاتی دیگران مشغول مشکلات مشابهی میشوند، کارهای مختلفی را تجربه کردهاند و هر بار مشکلات پیشین برای آنها تکرار شده است. پیام مشاور: شامل پیامکهای روانشناختی که هر هفته به کل مرکز مشاوره قوه قضاییه دانشجویان ارسال میشود.. دسته دوم کارداران فردی می باشدسوابق فردی هر یک از شرکا و سالم کلی روان. در این راستا، عمل های مرکز در واحدهای مختلف(واحد پذیرش، بایگانی و ارجاع، واحد مشاوره و درمان، واحد تدریس و پژوهش، واحد ارتباط دارای خانواده و مشاوره الکترونیکی، واحد روانسنجی، واحد مددکاری و توانبخشی) و کارگروه های مختلف(ارتقای تحصیلی-شغلی دانشجویان، پیشگیری از اعتیاد و جراحت های اجتماعی، بهداشت اعصاب دانشگاهیان) از یکدیگر قابل تفکیک است. تیم همین فعالیت ها در ارتفاع سالتحصیلی و در دو بخش فعالیت های مستمر و ماهانه انجام می پذیرد که بصورت روز‌نگار اجرایی سالانه برنامه های مشاوره مرکز درآمده می باشد و اساسی برنامه ریزی دقیق قابل اجرا می باشد. مرکز مشاوره آئین در سال ۱۳۹۲ از سوی سازمان بهزیستی استان اصفهان و دارای رئیس سرکار خانم دکتر معالج مژگان عارفی عضو هیئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان آغاز به عمل کرده و اساسی بهره گیری از کادری مجرب و دانشگاهی و متخصص در بخش های متفاوت تبدیل به یکی از از جامع ترین گروه های سرویس ها مشاوره در شهر اصفهان شده است. بخشی از همین مشکلات شخصی و برون دانشگاهی است که عمدتا حیاتی دانشجو به دانشگاه آورده میشوند. در رویکرد طرحواره درمانی به مراجعان امداد می شود تا نسبت به الگوهای مزمن و تکراری مشکلات خویش باخبر شوند، ریشه های صورت گیری آن‌ها را بشناسند و در راستای شکستشان قدم بردارند. تشکیل مرکز پژوهش روانشناسی: به کار گیری و بهره گیری از همکاری گروههای دانشجویی و انجمنهای علمی جهت افزایش تراز علمی روانشناختی دانشجویان و ارتقاء مهارتهای مفید و موءثر و حرکت در مسیر خود شکوفایی. میتوانید نظرات و پیشنهادات خویش در ارتباط دارای موضوعات آیتم نیازتان را از طریق صندوق نقد ها و پیشنهادات واقع در محل مرکز مشاوره اعلام کنید. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها مضاعف بیشتر در آیتم مرکز مشاوره حوزه‌ 4 لطفا به بازدید از وب تارنما ما.