نحوه تشخیص مهره مار – مهره مار

کوزه هایی با خاک معمولی و زغال پودر شده بود! 3-9 / خاک پا؛ در مرحله اول، فرد تازه کار باید روی زمین بیفتد و روی شکم روی زمین دراز بکشد و به سمت پیرمرد بخزد. در اصل ما بهترین زمین و انسان هستیم و این اولین گیاه آن است. هر برگ قبل از شاخه. …

ادامه مطلب