بازاریابان ارشد چگونه بودجه خود را تنظیم می کنند

بر اساس تحقیقات اخیر The CMO Survey ، متداول ترین رویکردی که بازاریابان ارشد برای تعیین بودجه بازاریابی خود اتخاذ می کنند ، ایجاد بودجه سالانه بر اساس هزینه های سال قبل است.

این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی انجام شده در آگوست 2021 در میان 2791 بازاریاب ارشد (94٪ از پاسخ دهندگان در سطح VP یا بالاتر) است.

حدود 41 درصد از پاسخ دهندگان می گویند بودجه بازاریابی آنها بر اساس هزینه های سال قبل به صورت سالانه تعیین می شود و در صورت لزوم در طول سال تعدیل می شود.

سایر رویکردهای رایج عبارتند از: ساختن بودجه از ابتدا بر اساس نیازها و اهداف جدید (28 درصد از بازاریابان ارشد می گویند که این رویکرد را دارند) ، تعیین بودجه به عنوان درصدی از درآمد پیش بینی شده (21 درصد) ، و بازنگری و در صورت لزوم ، تنظیم مجدد بودجه هر ماه یا سه ماه بسته به آنچه برای رسیدن به اهداف مورد نیاز است (10).

بازاریابان ارشد می گویند که انتظار دارند بودجه بازاریابی آنها به طور متوسط ​​در 12 ماه آینده 13 درصد افزایش یابد.

بازاریابان ارشد در شرکتهای خدمات B2B انتظار دارند بودجه بازاریابی آنها به طور متوسط ​​در 12 ماه آینده 17 درصد افزایش یابد و بازاریابان ارشد در شرکتهای تولید B2B انتظار دارند که بودجه آنها 11 درصد افزایش یابد.

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی انجام شده در آگوست 2021 در میان 2791 بازاریاب ارشد (94٪ از پاسخ دهندگان در سطح VP یا بالاتر هستند) تهیه شده است.