برنامه ها و روندهای ارتباطات بحران

بر اساس تحقیقات اخیر Capterra، اکثر رهبران کسب‌وکار که در یک بحران قرار گرفته‌اند می‌گویند که برنامه‌های ارتباطی خود را از قبل تمرین می‌کنند، از ابزارهای ارتباطی بیشتری استفاده می‌کنند و دامنه برنامه ارتباطات خود را گسترش می‌دهند.

این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی در ژانویه 2023 در میان 243 رهبر (سطح مدیر یا بالاتر) در مشاغل ایالات متحده است.

حدود 84٪ از رهبران کسب و کار که در یک بحران بوده اند می گویند که اجرای طرح ارتباطات بحران شرکت خود را از قبل افزایش می دهند، 78٪ می گویند ابزارهای مورد استفاده برای ارتباطات را افزایش می دهند و 72٪ می گویند که دامنه این ارتباطات را افزایش می دهند. طرح.

چه رهبران کسب و کار پس از تجربه یک بحران تغییر خواهند کرد

تنها 49 درصد از پاسخ دهندگان می گویند که شرکت آنها یک برنامه ارتباطی رسمی و مستند در بحران دارد.

درصد شرکت‌هایی که دارای طرح ارتباطات بحران مستند هستند

تیم هایی که اغلب در برنامه های ارتباطات بحران گنجانده شده اند عبارتند از IT، عملیات تجاری و روابط عمومی.

بخش هایی که اغلب در برنامه های ارتباطی بحران گنجانده شده اند

در میان پاسخ دهندگانی که شرکت‌هایشان بحرانی را تجربه کرده‌اند، شایع‌ترین رویدادها حملات سایبری بوده است (28 درصد آن را تجربه کرده‌اند).

شایع ترین علل موقعیت های بحران کسب و کار

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی در ژانویه 2023 در میان 243 رهبر (سطح مدیر یا بالاتر) در مشاغل ایالات متحده است.