روندهای جمعیتی مخاطب پادکست در سال 2023

بر اساس تحقیقات اخیر ادیسون ریسرچ، تعداد مخاطبان پادکست در ایالات متحده در دهه گذشته بیش از سه برابر شده است.

این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی در ژانویه 2023 در میان 1500 نفر 12 سال و بالاتر در ایالات متحده انجام شد.

حدود 42 درصد از آمریکایی های 12 ساله و بالاتر می گویند که در ماه گذشته به یک پادکست گوش داده اند، در حالی که 12 درصد در سال 2013 همین را گفتند.

روندهای جمعیتی مخاطب پادکست در سال 2023

پادکست ها به ویژه در میان آمریکایی های جوان محبوب هستند: حدود 48٪ از شنوندگان پادکست ماهانه بین 12 تا 34 سال سن دارند (این گروه 36٪ از جمعیت 12 ساله ایالات متحده را تشکیل می دهد).

درصد سنی شنوندگان پادکست ماهانه

حدود 46 درصد از شنوندگان پادکست ماهانه زن هستند که این رقم در سال 2013 39 درصد بود.

درصد جنسیت شنوندگان پادکست ماهانه

حدود 52٪ از شنوندگان ماهانه پادکست 18 سال به بالا درآمد سالانه خانواده 75000 دلار یا بیشتر دارند (این گروه 43٪ از جمعیت بالای 18 سال ایالات متحده را تشکیل می دهد).

درآمد خانوار شنوندگان پادکست ماهانه

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده‌های یک نظرسنجی در ژانویه 2023 در میان 1500 نفر 12 سال و بالاتر در ایالات متحده انجام شد.