شکاف هزینه و مصرف تبلیغات کانال

بر اساس تحقیقات اخیر WARC، انتظار می‌رود که سهم هزینه‌های تبلیغاتی که برای تلویزیون و رسانه‌های اجتماعی در سال آینده صرف می‌شود، دو برابر بیشتر از مصرف روزانه آن کانال‌ها توسط مخاطبان باشد.

این گزارش بر اساس پیش‌بینی هزینه‌های تبلیغاتی برای 100 بازار در سراسر جهان برای هشت کانال رسانه‌ای بود: تلویزیون خطی، ویدیوی آنلاین، رسانه‌های اجتماعی، مطبوعات چاپی، مطبوعات آنلاین، پادکست‌ها، پخش رادیو و صدای آنلاین. همچنین بر اساس نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط GWI در بین بیش از 715000 مصرف کننده در سراسر جهان است.

انتظار می‌رود رسانه‌های اجتماعی 39 درصد از کل هزینه تبلیغات سال 2022 را در بین کانال‌های مورد بررسی دریافت کنند، اما طبق پیش‌بینی، تنها 21 درصد از کل مصرف روزانه رسانه‌ها را به خود اختصاص خواهند داد. به طور مشابه، انتظار می‌رود تلویزیون خطی 32 درصد از هزینه تبلیغات را دریافت کند، اما تنها 16 درصد از مصرف روزانه رسانه را به خود اختصاص خواهد داد.

برعکس، انتظار می‌رود که پادکست‌ها و صداهای آنلاین نسبت به مصرف روزانه به میزان قابل توجهی هزینه تبلیغات کمتری دریافت کنند.

شکاف سرمایه گذاری کانال تبلیغاتی

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس پیش بینی هزینه های تبلیغاتی برای 100 بازار در سراسر جهان و همچنین نتایج یک نظرسنجی انجام شده توسط GWI در بین بیش از 715000 مصرف کننده در سراسر جهان است.