معرفی انواع لوله صنعتی

درشبكه فاضلاب ازلوله هاي پي وي سي و پلي اتيلن بيشترين استفاده به عمل مي آيد . لوله هاي فاضلاب PVCاز نوع خشك دردو نوع فشار ضعيف به رنگ خاكستري ومتمايل به آبي وفشار قوي به رنگ خاكستري روشن توليد ميشوند .كاربرد لوله هاي PVC فشارضعيف در لوله كشي تهويه آب باران واتصال براي آب باران بالكن ها و لوله هاي اتصالي توالت ها است اماكاربرد لوله هاي PVC فشار قوي درسيستمهاي فاضلاب ساختمان به عنوان لوله هاي عمودي و جمع آوري كننده ولوله تخليه اصلي فاضلاب است . “اتصالات ” : درلوله كشي آب سردو گرم مصرفي براي اتصال لوله هابه يكديگر ، تغيير جهت دادن لوله ، انشعاب گيري ويا تبديل قطر لوله ازقطعاتي استفاده مينمايند كه آن ها را اتصالات يا وصاله مينامند .

نكته : به سبب انعطاف پذيري اين لوله هاي درشبكه لوله كشي ضربه قوچ اتفاق نمي افتد . “نوع اول” : داشتن چگالي ، مقاومت حرارتي پايين وقابليت انعطاف خوب ازمزاياي اين نوع ميباشد . اگر چه لوله های سخت دوام بیشتری دارند، نوع نرم و انعطاف پذیر لوله های مسی L برای تعمیر و یا جایگزینی خطوط آب قدیمی استفاده می نحوه ساخت لوله بدون درز شوند. برای مثال لوله های اسپیرال پلی اتیلن در پروژهای پل سازی و راه سازی کاربرد دارند.

به خاطر جنس محکم آلیاژ و ضخامت بالای آن در شرایط سخت محیطی، مقاومت بالایی دارند. لوله هاي سر تخت به دليل نداشتن مادگي و لبه هاي قيطاني و وزن وضخامت كمتر و نوع پيوند كاربرد بيشتري دارند . داراي وزن سبك هستندو به راحتي دربين سقف كاذب ومكانهايي كه دسترسي بدان مشكل است نصب ميشود . لولههای آلومینیومی یکی از آلیاژهای استیل است و مهمترین ویژگی آنها وزن سبک آنها و مقاومت نسبت به خوردگی است.

مهمترین استفادههای این محصول در زیر آورده شده است. قطر خارجی این سه نوع لوله مشابه هم است که امکان استفاده از فیتینگ ها و شیرهای یکسان را برای هر سه نوع لوله فراهم می کند. از آنجایی که لولههای فولادی انواع مختلفی دارند، بنابراین کاربردهای گستردهای هم خواهند داشت.