معیارها و روندهای وبلاگ نویسی | مطالعه

بر اساس تحقیقات اخیر Orbit Media Studios ، میانگین تعداد کلمات پست های وبلاگ طی هشت سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده و اکنون بیش از هر زمان دیگری است.

گزارش وبلاگ نویسی ، که سالانه از سال 2014 منتشر می شود ، بر اساس داده های نظرسنجی انجام شده در سپتامبر 2021 در بین 1067 وبلاگ نویس بود.

متوسط ​​پست وبلاگ در حال حاضر 1416 کلمه است ، در حالی که در سال 2014 808 کلمه بود.

میانگین طول پست وبلاگ در طول سالها

فرکانس انتشار

حدود 45 درصد وبلاگ نویسان می گویند که پست ها را هفتگی یا چند بار در ماه منتشر می کنند.

فرکانس ارسال وبلاگ

زمان تولید

وبلاگ نویسان می گویند به طور متوسط ​​67 درصد زمان بیشتری را برای نوشتن یک پست در سال 2021 در مقایسه با سال 2014 صرف می کنند.

در حال حاضر نوشتن یک پست وبلاگ به طور متوسط ​​بیش از چهار ساعت طول می کشد.

نوشتن یک پست وبلاگ معمولی چقدر طول می کشد

منابع ترافیکی

وبلاگ نویسان می گویند مهمترین منابع ترافیکی وبلاگ آنها موتورهای جستجو ، رسانه های اجتماعی و ایمیل هستند.

منابع مهم ترافیک وبلاگ

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در سپتامبر 2021 بین 1067 وبلاگ نویس انجام شده است.