مهم ترین عوامل رتبه بندی جستجو در سئو

طبق تحقیقات اخیر ژورنال موتور جستجو، متخصصان بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) می گویند که عناصر روی صفحه بیشترین تأثیر را در رتبه بندی جستجو در 12 ماه گذشته داشته اند.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده در ماه می 2021 در میان 2830 متخصص سئو انجام شد که 1223 نفر از آنها عمدتاً بر SEO B2B تمرکز دارند.

حدود 33 درصد از پاسخ‌دهندگان می‌گویند عناصر روی صفحه، مانند ابرداده، یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر رتبه‌بندی در 12 ماه گذشته بوده‌اند و 31 درصد معتقدند که رفتار کاربر ارگانیک یکی از مهم‌ترین عوامل بوده است.

عناصری که بیشترین تأثیر را در رتبه جستجو در 12 ماه گذشته داشته اند

کارشناسان سئو می گویند که صفحات صفر کلیک گوگل بزرگترین تهدید برای استراتژی های بهینه سازی موتور جستجو در دو سال آینده است.

بزرگترین تهدیدات سئو در دو سال آینده

کارشناسان سئو می گویند که Core Web Vitals گوگل مهمترین عامل بهینه سازی موتور جستجو در دو سال آینده خواهد بود.

مهمترین فاکتورهای نوظهور در سئو در 2 سال آینده

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده در ماه مه 2021 در میان 2830 متخصص سئو انجام شد که 1223 نفر از آنها عمدتاً بر SEO B2B تمرکز دارند.