وضعیت بازاریابی ویدیویی 2021

بازاریابی ویدئویی بیش از همیشه محبوبیت دارد: 86 درصد از مشاغل اکنون می گویند که از ویدیو برای اهداف بازاریابی استفاده می کنند ، در حالی که در سال 2017 63 درصد بود.

این نیز مورد توجه مخاطبان است: 85 درصد از کاربران اینترنت می گویند دوست دارند محتوای ویدیویی بیشتری از مشاغل مشاهده کنند.

اینفوگرافیک (زیر) از Depositphotos به بررسی این بینش و وضعیت بازاریابی ویدیویی در سال 2021 می پردازد.

این مقاله همچنین آمارهای مربوط به ویدئو را برای چهار پلتفرم کلیدی مورد بررسی قرار می دهد: YouTube ، Facebook ، TikTok و Instagram.


اینفوگرافیک را بررسی کنید: