چگونه ویدئو بر تبدیل صفحه فرود تأثیر می گذارد

بر اساس تحقیقات اخیر Unbounce ، گنجاندن ویدئو در صفحات فرود وب سایت به طور کلی باعث افزایش تبدیل نمی شود و گاهی کمی به عملکرد آسیب می رساند.

این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل 35000 فرم مشتری Unbounce و صفحات فرود کلیک شده تهیه شده بود ، که در برخی از آنها هیچ ویدئویی وجود نداشت ، در برخی از آنها ویدیو جاسازی شده بود و در برخی دیگر دارای فیلم پس زمینه بود.

محققان دریافتند که صفحات فرود فرم و کلیک با ویدئوی جاسازی شده در مقایسه با صفحات فاقد ویدئو ، نرخ تبدیل متوسطی پایین تر دارند.

صفحات فرود فرم با ویدئوی پس زمینه در مقایسه با صفحات فاقد ویدئو ، نرخ تبدیل متوسط ​​کمی بالاتری دارند.

میانگین نرخ تبدیل صفحات فرود بر اساس نوع ویدئو

میانگین نرخ تبدیل صفحات فرود بر اساس نوع ویدئو

صفحات فرود با ویدئو در مقایسه با صفحات فاقد ویدئو ، نرخ تبدیل متوسطی را برای میز کار و تلفن همراه کمتر داشتند.

میانگین نرخ تبدیل صفحات فرود بر اساس نوع دستگاه

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل 35000 فرم مشتری Unbounce و صفحات فرود کلیک شده است.