کارآفرینی محتوا – آمار و روندها

بر اساس تحقیقات اخیر The Tilt ، اکثر کارآفرینان محتوا – افرادی که با تبدیل محتوا به جریان درآمد درآمد کسب می کنند – می گویند بزرگترین مزایای کار آنها مربوط به شیوه زندگی است.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از بیش از 1400 نفر است که از ایجاد محتوا مانند پست های رسانه های اجتماعی ، پادکست ها و دوره های آنلاین درآمد کسب می کنند.

حدود 78 of از پاسخ دهندگان می گویند مزیت کارآفرین محتوا مستقل بودن است ، 73 say می گویند که مزیت توانایی دنبال کردن اشتیاق است و 69 say می گویند که مزایا ساعت کاری انعطاف پذیر است.

مزایای کارآفرین محتوا بودن

حدود 41 درصد از کارآفرینان محتوا تمام وقت می گویند که کار آنها حداقل از یک نفر پشتیبانی می کند ، در حالی که 6 درصد از کارآفرینان محتوا که این کار را به عنوان یک برنامه جانبی انجام می دهند.


بلوغ مالی کارآفرینان محتوا

پاسخ دهندگان می گویند به طور متوسط ​​26 ماه طول می کشد تا یک کسب و کار کارآفرینی محتوا رشد کند تا جایی که درآمد می تواند از یک نفر حمایت کند.

چقدر طول می کشد تا یک کسب و کار محتوایی موفق ایجاد شود

متوسط ​​مبلغی که کارآفرینان محتوای تمام وقت می گویند در تجارت خود سرمایه گذاری کرده اند ، 10،000 دلار است.

متوسط ​​درآمد ناخالص برای کارآفرینان محتوا تمام وقت 50،000 دلار است که این رقم برای کارآفرینان محتوا با هفت سال یا بیشتر تجربه به 125،000 دلار افزایش می یابد.

کسب و کارهای کارآفرینان با چه مقدار محتوا درآمد دارند

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های نظرسنجی بیش از 1400 نفر است که از ایجاد محتوا مانند پست های رسانه های اجتماعی ، پادکست ها و دوره های آنلاین درآمد کسب می کنند.