کاربردهای هیدروکسید پتاسیم- مقالات مواد شیمیایی شیمیکو

بنابر حجم سفارش مشتریان، ثبت توصیه انجام میگیرد. به جهت توصیه در تناژ بالا، حمل این کیسهها بر شالوده وزن کانتینر قابلیت و امکان پذیر است. بدین ترتیب بر مبنا وزن مولکولی، NaOH یه خرده عمده از KOH محلول است. KOH به عنوان پیشگام بیشتر صابونهای قابل انعطاف و مایع و همینطور بخش اعظمی از مواد شیمیایی حاوی پتاسیم قابل اعتنا است. در ادامه دارای ویژگی ها و کاربردهای این مخلوط بیشتر آشنا خوا هیم شد. هیدروکسید پتاسیم کاربرد های صنعتی بسیاری داراست که به استدلال ماهیت خورندگی و واکنش پذیری آن دارای اسیدها است. محلول های پتاسیم هیدروکسید، اعم از آبی و الکلی، تا مقاومت 50٪ برای اهداف متفاوت به کار گیری می شود، ولی برای به کار گیری به تیتر ماده پاک کننده، محلول آبی 5٪ به طور کلی موءثر است. نمکهای پتاسیم کربنات، سیانور، پرمنگنات، فسفات و سیلیکاتهای مختلف اساسی تیمار اکسیدها یا اسیدها حساس KOH تهیه میشوند. اکثری از نمکهای پتاسیم از شیوه واکنشهای خنثیسازی دارای KOH تهیه و تنظیم میشوند. پوستها برای یکسری ساعت در محلول KOH و آب خیسانده میگردند تا برای مرحلههای بعدی فراهم شوند. حدود ۱۲۱ گرم پتاسیم هیدراته در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای اتاق حل میشود. آزمایش پتاسیم هیدروکسید به تشخیص عفونت قارچی بر بر روی پوست یاری می کند. این واکنش به ویژه به جهت واکنشگرهای آروماتیک موثر هست تا فنلهای مربوطه را حاصل کنند. این نمک پتاسیم در بازار کشور‌ایران اهمیت برند های مختلفی هست که در پایین تعدادی مثال متداول آن را به جهت شما توضیح داده ایم. حشره شناسان که مایل به مطالعه ساختار آناتومی حشرات هستند، ممکن است از یک محلول آبی ۱۰٪ هیدروکسید پتاسیم به جهت این فرآیند به کار گیری کنند. پتاس قلیا با اعتنا به واکنش پذیری آن در علیه اسیدها، به اکسیدها حمله میکند. هیدروکسید پتاسیم یا این که پتاس یک ترکیب معدنی کلیدی فرمول KOH هست که معمولا پتاس سوزآور نامیده می شود. پایداری شیمیایی: هیدروکسید پتاس، پایدار است. پتاسیم یک فلز فعال میباشد که به شتاب اکسید می شود و بضاعت ایجاد ترکیبات و اکسید شدن در پتاسیم آیتم اعتنا بوده و هست. همین ماده در آب حل می شود و محلول های آبی KOH به شدت قلیایی تشکیل می شود که پتاسیم لای نامیده می شود. در صورتی که شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه رنگ پتاسیم هیدروکسید لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.