15 درس رهبری از بنیانگذاران و مدیران عامل زن

به سمت سخت ترین مشکلات فرار کنید اشکالی ندارد که کمک بخواهید. فرصتها – فرصتهای خوب – گیج کننده ، گیج کننده و تشخیص آنها دشوار است.

اینها چند درس کلیدی از رهبران زن است که در اینفوگرافیک (زیر) OnDeck پوشش داده شده است.

این مقاله توصیه های رهبری 15 بنیانگذار و مدیرعامل زن مشهور ، از جمله ویتنی ولف گله بامبل ، مری بارا از جنرال موتورز و ایندرا نویی از پپسی کو را بررسی می کند.

همچنین نحوه عملکرد دروس را مورد بررسی قرار می دهد و نکات مفیدی را در مورد نحوه انجام هر یک ارائه می دهد.


اینفوگرافیک را بررسی کنید: