9 تفاوت بین رسانه های اجتماعی و SEO

رسانه های اجتماعی و بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) می توانند تاکتیک های بازاریابی ورودی بسیار موثری باشند.

بنابراین بازاریابان کدام را باید انتخاب کنند؟

اینفوگرافیک (زیر) از Orbit Media آنچه را که این دو را از هم جدا می کند و برای موقعیت های مختلف مناسب تر است بررسی می کند.

به طور خاص ، این مقاله تفاوت های رسانه های اجتماعی و SEO را در نه زمینه اصلی بررسی می کند: موضوعات ، قالب ها ، هدف گذاری مخاطبان ، احتمال تبدیل ، سرعت ، محدودیت های بالا ، تلاش و دوام ، اندازه گیری و وابستگی متقابل.

اینفوگرافیک را بررسی کنید:

نه تفاوت بین رسانه های اجتماعی و بهینه سازی جستجو