آنچه رهبران بازاریابی B2B متفاوت انجام می دهند

طبق تحقیقات اخیر The Marketing Practice، تیم‌های بازاریابی B2B که از رقبای خود بهتر عمل می‌کنند، احتمالاً برنامه‌ای مشترک با فروش دارند، فعال‌سازی برند خلاقانه دارند و بودجه خود را در مواجهه با فشارهای اقتصادی افزایش می‌دهند.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 803 بازاریاب B2B است. محققان پاسخ دهندگان را به دو گروه تقسیم کردند: “رهبران” (کسانی که خود تشخیص دادند که شرکت آنها در دو سال گذشته بهتر از رقبا عمل کرده است) و “بقیه”.

بازاریابان B2B در میان گروه رهبران به طور قابل توجهی بیشتر می گویند که تیم آنها برنامه مشترکی با فروش دارد و همکاری قوی با فروش وجود دارد. رابطه رهبران بازاریابی B2B با تیم فروش

حدود 25٪ از بازاریابان در گروه رهبران می گویند که فعال سازی برند آنها “بسیار خلاقانه” است، در حالی که تنها 8٪ از بقیه.

فعال سازی برند رهبران بازاریابی B2B چقدر خلاقانه است

حدود 37٪ از بازاریابان در گروه رهبران می گویند که شرکت آنها بودجه بازاریابی خود را افزایش داده است، زیرا معتقد است که این زمان خوبی برای به دست آوردن سهم بازار است، در مقایسه با 23٪ بقیه.

آیا رهبران بازاریابی B2B بودجه خود را افزایش داده اند یا خیر

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی از 803 بازاریاب B2B است.