بهترین سرمایه گذاری B2B Martech برای بازاریابی چابک

گوش کن

جدید! به مقاله گوش دهید

حتی قبل از همه گیری همه گیر ، بازاریابان در حال خرج کردن داده ها و تجزیه و تحلیل هزینه ها بودند. سپس همه گیری همه گیر ، پذیرش فناوری را در نتیجه تغییر به گسترش دیجیتال تسریع کرد.

علیرغم کاهش بودجه بازاریابی ، CMO ها همچنان پول خود را به مارتچ می اندازند.

هزینه های مارتچ تنها روندی نبود که در سال 2020 و تا سال 2021 افزایش یافت: بازاریابان بیشتر از هر زمان دیگری روش های چابک را در پیش گرفته اند و برای اولین بار 50 درصد را شکستند.

درست مانند مارتچ که به تیم های بازاریابی B2B کمک می کند ارتباطات دیجیتالی را مدیریت کنند ، بازاریابی چابک – با تأکید بر سرعتهای دویدن – مناسب محیط کسب و کار B2B است.

اما اگر تمرکز خود را بر حداکثرسازی بازده سرمایه گذاری های B2B مارته و اطمینان از اینکه تکنیک های چابک در درآمد و درآمد حاصل می شود ، داشته باشید ، به یک استراتژی نیاز خواهید داشت تا داده های راه حل های خود را یکپارچه کرده و بازاریابی و فروش را در یک منبع حقیقت هماهنگ کنید. به همچنین به ابزارهای اندازه گیری نیاز دارید که نتایج را در زمان واقعی ارائه دهند.

ایجاد یک پشته چابک B2B Martech

همگرایی دو گرایش – اتخاذ روش چابک و توسعه پشته مارته – یک فوریت مجدد برای تمرکز بر اندازه گیری در بازاریابی B2B ایجاد می کند.

مفهوم چابک متکی به اندازه گیری مکرر است تا تیم ها بتوانند در حین دویدن سرعت لازم را برای بهبود عملکرد داشته باشند. در B2B ، اندازه گیری نمی تواند تا پایان یک چرخه فروش منتظر بماند ، زیرا سرعتهای چابک نسبتاً کوتاه هستند و چرخه های فروش B2B طولانی تر هستند. بنابراین ، ابزارهای اندازه گیری باید بتوانند داده هایی تولید کنند که به شما امکان می دهد پیشرفت را در چرخه فروش اندازه گیری کنید.

این می تواند برای تیم های بازاریابی B2B که از ده ها راه حل نقطه ای استفاده می کنند ، یک چالش باشد. ابزارهای Martech معیارهای داده ای را ایجاد می کنند که مربوط به بازاریابی است ، مانند نرخ باز و کلیک. اما این اطلاعات به خصوص مربوط به فروش نیست و از آنجا که تیم های B2B Agile چند منظوره هستند و معمولاً شامل گزینه های فروش هستند ، بازاریابان B2B به داده های قانع کننده تری نیاز دارند.

آنجاست که یک منبع واحد حقیقت مطرح می شود و در شرکت های B2B سیستم CRM بیشترین معنا را دارد.

بنابراین ، برای ایجاد یک مجموعه بازاریابی چابک ، از CRM به عنوان مخزن داده اصلی استفاده کنید. در حال حاضر در پشته شما است و می تواند مجموعه داده های عظیم را مدیریت کند.

برای پیوند دادن کمپین های بازاریابی به سرنخ ها و درآمد ، می توانید داده های راه حل های اتوماسیون بازاریابی و سرنخ های بازاریابی را با استفاده از یک سیستم اندازه گیری بومی CRM به CRM منتقل کنید. بهترین رویکرد اندازه گیری سرنخ ها از طریق قیف فروش و استفاده از مدل های انتسابی برای حساب درآمد است.

دوی سرعت اندازه گیری

بازاریابان B2B که از روشهای چابک استفاده می کنند ، باید نحوه اندازه گیری نتایج را در زمانی که طول چرخه فروش بیش از مدت زمان دویدن بازاریابی است-به عنوان مثال ، یک کمپین کوتاه و متمرکز که چند هفته در مقابل یک چرخه فروش چند ماهه به طول می انجامد ، پیدا کنند.

یک دسته بازاریابی چابک با ابزارهای اندازه گیری داخل CRM (همانطور که قبلاً توضیح داده شد) با ردیابی پیشرفت سرب از طریق قیف و بازگشت داده های زمان واقعی ، مشکل را برای شما حل می کند. اما ارزشمند است که دو سرعت همزمان را اجرا کنید که فقط بر اندازه گیری تمرکز دارد.

در یک سرعت دویدن اندازه گیری، تیم های چند کاره (که شامل ، برای مثال ، گزینه های بازاریابی ، گزینه های فروش ، تقاضای جنسیت ، توسعه فروش و غیره) می توانند داده های کمپین را بررسی کرده و در صورت لزوم برای اطمینان از اینکه کمپین ها به اهداف خود می رسند اقدام کنند.

در اینجا چگونه ممکن است این دو سرعت در چند مرحله به نظر برسد:

  1. جلسات کوتاه و مکرر (مطابق با سرعت مسابقه) برای بررسی نحوه اجرا ، معیارهای قیف و داده های انتسابی ، و برای بررسی بیشتر ، سطوح دورتر برگزار کنید.
  2. پیشرفت را در ارتباط با اهداف پروژه ارزیابی کنید و وضعیت عملکرد کمپین را تعیین کنید – به عنوان مثال ، آیا از KPI پروژه فراتر می رود یا خیر.
  3. بازاریابی حجم سرعتی ، سرعت و نرخ تبدیل را بازبینی کرده و فروش را ارزیابی کنید.
  4. هر جلسه را با حل سوالات و تخصیص موارد عملی برای مسائلی که در طول جلسه حل نشد ، به پایان برسانید.

فرایند اندازه گیری سرعت دویدن در فواصل از پیش تعیین شده در طول مدت دویدن پروژه چابک تکرار می شود.

برپایی یک منبع واحد حقیقت

اگر به سرمایه گذاری های بیشتر در مارته B2B توجه می کنید ، در حالی که تمرکز خود را روی روش های چابک افزایش می دهید ، بسیار مهم است که برای موفقیت نهایی ، یک منبع حقیقت در مورد داده ها ارائه دهید – خواه در حال اجرای یک پشته مارتچ کارآمد باشید یا شامل ده ها مورد راه حل های نقطه ای که حجم عظیمی از داده ها را تولید می کنند.

هنگامی که همه داده های موجود در پشته مارتچ خود را در CRM قرار می دهید ، می توانید تأثیر کمپین را به روشی معتبر اندازه گیری کنید. شما معیارهایی را تهیه خواهید کرد که برای تیم فروش منطقی است و شما و هم تیمی های متقابل خود می توانید تصمیمات بهتری در مورد تکرارها و سرمایه گذاری های کمپین بگیرید.

بنابراین ، هنگامی که به سرمایه گذاری در زمینه B2B مارته فکر می کنید ، Agile را در نظر داشته باشید. ما هنوز در حال ارزیابی تأثیرات طولانی مدت این بیماری همه گیر بر فعالیت های تجاری هستیم ، اما واضح است که اولین فعالیت های دیجیتالی برای ماندن در اینجا است.

وقتی بتوانید رویدادهای شخصی را دوباره اضافه کنید ، این داده ها نیز باید یکپارچه شوند و CRM مکان ایده آل برای تجمیع آن در کنار داده های دیجیتالی است.

با استفاده از ابزارهای اندازه گیری مناسب و ایجاد یک منبع واحد حقیقت ، می توانید بازده سرمایه گذاری B2B مارته را به حداکثر برسانید.

منابع بیشتر در زمینه B2B Martech و Agile Marketing

سه گام مهم برای ایجاد یک مجموعه بازاریابی مدرن

فرایند خرید Martech: نحوه ارزیابی خریداران از فروشندگان

سه نکته بازاریابی چابک برای اقتصاد پس از همه گیری