پلتفرم های رسانه های اجتماعی بیشترین استفاده را در سال 2023 داشته اند

فیس‌بوک تقریباً پلتفرم اجتماعی است که آمریکایی‌ها می‌گویند اغلب از آن استفاده می‌کنند، اما طبق تحقیقات اخیر ادیسون ریسرچ، محبوبیت آن در حال کاهش است و استفاده از آن در گروه‌های سنی مختلف بسیار متفاوت است.

را شماره گیری بی نهایت 2023 این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در ژانویه 2023 در میان 1500 نفر 12 سال و بالاتر در ایالات متحده انجام شد. محققان داده ها را با ارقام جمعیت ملی وزن کردند.

حدود 46 درصد از کاربران رسانه های اجتماعی می گویند فیس بوک پلتفرمی است که اغلب استفاده می کنند، 18 درصد می گویند اینستاگرام، 14 درصد تیک تاک، 7 درصد توییتر، 6 درصد اسنپ و 3 درصد پینترست. کسری (6٪) دیگر پلتفرم های اجتماعی را ذکر می کنند.

به طور کامل 74 درصد از کاربران شبکه های اجتماعی 55 سال به بالا می گویند که فیس بوک پلتفرمی است که اغلب استفاده می کنند، در مقایسه با 55 درصد از افراد 35 تا 54 ساله و تنها 20 درصد از افراد 12 تا 34 ساله.

نام تجاری رسانه های اجتماعی اغلب از نتایج نظرسنجی بر اساس جمعیت شناختی استفاده می شود

در میان کاربران 12 تا 34 ساله رسانه‌های اجتماعی، فیس‌بوک بین سال‌های 2022 تا 2023، 14 درصد کاهش یافته است که می‌گویند این پلتفرمی است که اغلب استفاده می‌کنند.

نام تجاری رسانه های اجتماعی اغلب در 12-34 2022 در مقابل 2023 استفاده می شود

در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی 35 تا 54 ساله، فیس‌بوک بین سال‌های 2022 تا 2023 شش درصد کاهش یافته است که می‌گویند این پلتفرمی است که اغلب استفاده می‌کنند.

نام تجاری رسانه های اجتماعی اغلب در 35-54 2022 در مقابل 2023 استفاده می شود

در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی بالای 55 سال، فیس‌بوک بین سال‌های 2022 تا 2023 سه درصد کاهش یافته است و می‌گویند این پلت‌فرم بیشتر استفاده می‌کنند.

نام تجاری رسانه های اجتماعی بیشتر در سال های 55+ 2022 در مقابل 2023 استفاده می شود

درباره تحقیق: را شماره گیری بی نهایت 2023 این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در ژانویه 2023 در میان 1500 نفر 12 سال و بالاتر در ایالات متحده انجام شد.