پیش بینی حقوق برای بازاریابی ، محتوا و روابط عمومی

بر اساس تحقیقات اخیر روبرت هالف ، انتظار می رود متوسط ​​حقوق اولیه برای یک مدیر ارشد بازاریابی در ایالات متحده در سال 2022 170،000 دلار باشد.

این گزارش بر اساس داده های پرسنل و استخدام متخصصانی است که سالانه هزاران نفر را به صورت تمام وقت ، موقت و پروژه ای در مارک ها و نمایندگی ها مستقر می کنند.

محققان محدوده دستمزد پیش بینی شده 2022 را برای موقعیت های بازاریابی ، تبلیغات و روابط عمومی در ایالات متحده تنها بر اساس شروع حقوق تعیین کردند. پاداش ها ، مشوق ها و سایر اشکال جبران خسارت در نظر گرفته نشده است.

پیش بینی ها به سه درصد تقسیم می شوند: بیست و پنجم (جدید در نوع نقش ، هنوز مهارتهای مربوطه را به دست می آورید) ، 50 ام/متوسط ​​(میانگین تجربه ، دارای اکثر مهارتهای لازم) ، 75 ام (تجربه بالاتر از متوسط ​​، همه مهارتهای لازم را دارد) )

گزارش کامل شامل پیش بینی برای بسیاری از موقعیت های بیشتر ، و همچنین داده هایی در مورد تغییرات دستمزد بر اساس شهر است.

پیش بینی می شود که میانگین حقوق اولیه برای معاون بازاریابی شرکتی در سال 2022 151،000 دلار باشد و متوسط ​​درآمد اولیه برای مدیر بازاریابی 81،250 دلار است.

تبلیغات و بازاریابی شرکتی حقوق 2022 را تخمین زده است

پیش بینی می شود متوسط ​​حقوق اولیه استراتژیست محتوا در سال 2022 78،750 دلار و متوسط ​​حقوق اولیه نویسنده کپی 75،500 دلار باشد.

توسعه محتوا و مدیریت حقوق 2022 را برآورد کرده است

متوسط ​​حقوق اولیه معاون روابط عمومی در سال 2022 121،000 دلار پیش بینی می شود و متوسط ​​درآمد اولیه مدیر روابط عمومی 82،750 دلار پیش بینی می شود.

روابط عمومی حقوق 2022 را برآورد کرده است

درباره تحقیق: این گزارش بر اساس داده های پرسنل و استخدام متخصصانی است که سالانه هزاران نفر را بصورت تمام وقت ، موقت و پروژه ای در مارک ها و نمایندگی ها مستقر می کنند.