چالش های برتر استراتژی داده محور برای بازاریابان

طبق تحقیقات اخیر Ascend2، بازاریابان می گویند که جمع آوری داده های با کیفیت خوب بزرگترین چالشی است که آنها هنگام تلاش برای اجرای یک استراتژی مبتنی بر داده با آن مواجه هستند.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده در سپتامبر 2021 بین 485 بازاریاب است.

نیمی از پاسخ دهندگان می گویند کیفیت داده ها یکی از بزرگترین چالش هایی است که هنگام اجرای یک استراتژی بازاریابی مبتنی بر داده با آن مواجه می شوند.

دیگر چالش‌های اصلی عبارتند از شناسایی/استفاده از راه‌حل‌های مناسب (33 درصد آن را به عنوان یک چالش ذکر می‌کنند) و تفسیر و بکارگیری داده‌ها (31 درصد).

چالش های استراتژی بازاریابی داده محور

بازاریابان می گویند مهمترین عواملی که در سال گذشته بر بازاریابی مبتنی بر داده آنها تأثیر داشته است، تغییر رفتارهای مصرف کننده (48٪) و نوآوری های فناوری (36٪) بوده است.

بیشترین تأثیر بر بازاریابی مبتنی بر داده در سال گذشته

اکثر پاسخ دهندگان (54٪) می گویند که تا حدودی از توانایی تیم بازاریابی خود برای تصمیم گیری موثر بر اساس داده های مشتری راضی هستند.

رضایت از توانایی بازاریابی در تصمیم گیری بر اساس داده های مشتری

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی انجام شده در سپتامبر 2021 بین 485 بازاریاب است.