چگونه می توان ابزارهای Martech را بهبود بخشید

طبق تحقیقات اخیر SharpSpring و Ascend2 ، بازاریابان می گویند زمینه های اصلی بهبود ابزارهای بازاریابی ادغام آنها با سایر فناوری ها ، ادغام داده ها و قیمت آنها است.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در ژوئیه 2021 بین 187 متخصص بازاریابی انجام شده است.

حدود 27 درصد از بازاریابان می گویند ادغام با سایر فناوری ها یکی از مهمترین زمینه هایی است که در آن به بهبود ابزارهای بازاریابی نیاز است و 26 درصد می گویند که ادغام داده ها و قیمت گذاری زمینه های اصلی برای بهبود است.

مناطقی که بیشترین پیشرفت را برای ابزارهای بازاریابی مورد نیاز است

بازاریابان به طور متوسط ​​از چهار در چهار زمینه کلیدی نمره شش از ده را به ابزارهای خود می دهند: توانایی آنها در استفاده از داده ها بین تیم های فروش و بازاریابی برای مدیریت و تبدیل سرنخ ها. توانایی آنها برای ردیابی داده های مشتری در کل چرخه عمر ؛ توانایی آنها برای ارائه یک دیدگاه واحد و متمرکز از مشتری ؛ و توانایی آنها در کار با داده های مشتری به صورت یکپارچه در تمام ابزارها.

رتبه بندی اینکه ابزارهای بازاریابی چگونه عملکردهای مختلف را انجام می دهند

محبوب ترین فناوری های بازاریابی ابزارهای ایمیل (78٪ بازاریابان می گویند از آنها استفاده می کنند) و ابزارهای رسانه های اجتماعی (60٪) هستند.

ابزارهای فن آوری محبوب مورد استفاده بازاریابان

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در ژوئیه 2021 بین 187 متخصص بازاریابی انجام شده است.