چگونه پیوندها در پست های LinkedIn بر تعامل تأثیر می گذارد

آیا پست های LinkedIn با پیوندها یا آنهایی که پیوند ندارند ، جذابیت بیشتری کسب می کنند؟

برای اطلاع از این موضوع ، Social Insider و Lightspan Digital مشارکت (لایک ، نظرات و اشتراک گذاری) را در 86،504 پست LinkedIn از 883 صفحه مارک تجزیه و تحلیل کردند.

محققان دریافتند که پست های بدون پیوند عملکرد بهتری نسبت به مواردی که شامل پیوندها در تقریباً همه انواع پست (به استثنای: پست های شغلی) است ، دارند.

در مورد پست های تصویری ، میانگین نرخ مشارکت برای افرادی که پیوند ندارند 70 درصد بیشتر از کسانی است که پیوند دارند.


میانگین نرخ مشارکت LinkedIn با حضور پیوند

محققان دریافتند که افزودن پیوند به عنوان اولین نظر به طور گسترده مورد پذیرش قرار نگرفته است ، زیرا تنها 0.2 of از پستها پس از آن تجزیه و تحلیل شده است.

استفاده از پیوند در اولین نظر در مورد پست های LinkedIn

پست های تصویری به طور متوسط ​​بیشترین جذب را به خود اختصاص می دهند و پس از آن پست های ویدئویی و پست های شغلی وجود دارد.

میانگین نرخ مشارکت LinkedIn بر اساس نوع پست

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس تجزیه و تحلیل مشارکت (لایک ، نظرات و اشتراک گذاری) بر روی 86،504 پست LinkedIn از 883 صفحه مارک تهیه شده است.