10 مارک تجاری که آمریکایی ها احساس می کنند به آنها متصل شده اند

بر اساس تحقیقات اخیر MBLM ، اپل ، آمازون و دیزنی مهمترین مارک هایی هستند که مردم ایالات متحده با آنها ارتباط نزدیکی دارند.

این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در تابستان 2021 بین 3000 مصرف کننده آمریکایی انجام شده است. محققان از شرکت کنندگان نظرخواهی کردند تا ارتباطات عاطفی خود را با 100 مارک محبوب و قدرت این پیوندها درک کنند. سپس به هر مارک نمره ضریب صمیمیت برند از 1 تا 100 اختصاص داده شد (روش کامل را اینجا ببینید).

به گفته محققان ، اپل در کل “صمیمی ترین” مارک است.

آمازون در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن دیزنی ، Target ، YouTube ، تویوتا ، Walmart ، Costco ، Harley-Davidson و Google قرار دارند:


10 مارک آمریکایی در سال 2021 با آنها ارتباط برقرار می کند

اپل و آمازون مارک هایی هستند که زنان بیشترین ارتباط را با آنها دارند ، در حالی که یوتیوب و سامسونگ مارک هایی هستند که مردان بیشترین ارتباط را با آنها دارند.

مارک هایی که آمریکایی ها بیشتر از نظر جنسیت با آن ارتباط دارند

آمریکاییهای 18 تا 34 ساله و آمریکاییهای 35 تا 44 ساله بیشترین ارتباط را با اپل دارند ، در حالی که آمریکاییهای 45-64 ساله بیشترین ارتباط را با آمازون دارند:

مارک هایی که آمریکایی ها بیشترین سن را با آنها احساس می کنند

آمریکاییانی که درآمد سالانه آنها بین 35 تا 100 هزار دلار است ، بیشترین ارتباط را با اپل احساس می کنند ، در حالی که آمریکاییان با درآمد سالانه 150 هزار دلار+ بیشترین ارتباط را با Costco دارند:

مارک هایی که آمریکایی ها بیشتر از نظر سطح درآمد با آن ارتباط دارند

در مورد تحقیق: این گزارش بر اساس داده های یک نظرسنجی در تابستان 2021 بین 3000 مصرف کننده آمریکایی انجام شده است. محققان از شرکت کنندگان نظرخواهی کردند تا ارتباطات احساسی خود را با 100 مارک معروف و قدرت این پیوندها درک کنند. سپس به هر مارک نمره ضریب صمیمیت برند از 1-100 اختصاص داده شد (روش کامل را اینجا ببینید).