4 گرایش استخدام مدیران بازاریابی که باید بدانند

مدیران بازاریابی باید در مورد شرایط استخدام فعلی چه بدانند؟

رابرت هالف برای یافتن این موضوع ، یافته های حاصل از نظرسنجی سالانه خود در مورد کارکنان بازاریابی ، مدیران و مدیران ارشد را مورد بررسی قرار داد.

اینفوگرافیک (زیر) خلاصه ای از بینش های کلیدی است که مدیران باید بدانند. به طور خاص ، نحوه تغییر استراتژی های استخدام ، این که چرا مجریان برتر ممکن است به دنبال نقاط دیگر باشند و چگونه تجارت الکترونیکی تقاضا برای مهارت های خاص را افزایش می دهد ، بررسی می شود.

این قطعه همچنین داغ ترین مشاغل بازاریابی را در حال حاضر پوشش می دهد.

اینفوگرافیک را بررسی کنید: